Quỹ HugoShare hình thành vào ngày 16/2/18 được chia thành 2 khoản:

Khi nhận được sự ủng hộ từ mạnh thường quân, tất cả sẽ đưa vào Khoản Cố Định. Số tiền này gửi vào ngân hàng và chỉ sử dụng lãi suất hàng tháng (đưa vào Khoản Linh Động).

Khoản Linh Động có được trích ra từ việc bán sản phẩm của pduytech.com và bán linh kiện điện tử của dientuthanhphat.com, bên cạnh sự ủng hộ từ người nhà của Hugo. Khoản này cũng nhận được từ nguồn lãi suất tiền gửi của Khoản Cố Định

Tiêu chí của HugoShare:

Việc thành lập quỹ có tham khảo ý tưởng của một việt kiều TS.Nguyễn Đình Uyên, cựu nhân viên NASA.

Kết quả hiện tại của quỹ :

Ngày Nguồn Thu Chi (vnđ)
Khoản Cố Định (vnđ) Khoản Linh Động (vnđ)
9/6/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   20000  
6/6/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   20000  
28/5/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com  

48000

 

23/5/18

Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com  

60000

 
19/5/18 Hỗ trợ 2 bé sinh đôi     400000

19/5/18

Mẹ Hugo   400000  
11/5/18 Hỗ trợ bé Hiểu Minh chữa bệnh EB     500000
11/5/18 Mẹ Hugo   168000  
6/5/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   40000  
17/4/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   20000  
2/4/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   40000  
24/3/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   60000  
19/3/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   40000  
15/3/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   20000  
9/3/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   20000  
7/3/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   32000  
26/2/18 Sản phẩm pduytech.com & dientuthanhphat.com   60000  
 

Tổng

 

1048000

900000

Những công việc đã thực hiện :

19/5/2018
11/5/2018